دوشنبه 30 دي ماه 1398 ساعت 01:36

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

هزينه هاي ثبت نام در همايش


#

نوع ثبت‌نام

قبل از اول شهريور 1394

بعد از اول شهريور 1394

1

عادي

900.000 ريال

1.500.000 ريال

2

دانشجويي

600.000 ريال

1.200.000 ريال


 شماره حساب همايش


  شماره حساب  2285393666   - بانک تجارت شعبه بم  - به نام دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران
 
تذکرات مهم
- حتماً فيش واريزي را تا زمان برگزاري همايش نزد خود نگهداري نمائيد تا در صورت درخواست به دبيرخانه همايش ارائه دهيد.       
- پس از پرداخت هزينه هاي کنفرانس ، تصوير فيش يا رسيد بانکي آن را حتما از طريق وب سايت همايش به دبيرخانه همايش ارسال نماييد.

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394