چهارشنبه 1 آبان ماه 1398 ساعت 16:54

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

اخبار همايش

پوستر همايش                                                                                    ( تاريخ ارسال خبر: 94/04/20 )
قالب ارسال مقالات                                                                              ( تاريخ ارسال خبر: 94/04/20 )
تعيين مهلت ارسال مقالات                                                               ( تاريخ ارسال خبر: 94/04/20 )
اعلام هزينه هاي همايش                                                                   ( تاريخ ارسال خبر: 94/04/20 )
تمديد مهلت ارسال مقاله                                                                    ( تاريخ ارسال خبر: 94/05/31 )
تمديد مجدد مهلت ارسال مقاله                                                          (تاريخ ارسال خبر: 94/05/07)
  الگوي تهيه پوستر                                                                               (تاريخ ارسال خبر:  94/06/18)کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394