چهارشنبه 1 آبان ماه 1398 ساعت 16:40

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

تماس با دبيرخانه

پست الکترونيکي دبيرخانه همايش


khorma@bam.ac.ir 
تلفن تماس

  خانم مهندس رشيدي (مسئول دبيرخانه) (ساعات تماس 8 الي 14)                 09131443974

دورنگار


03444215659

کدپستي


7661314477

آدرس دبيرخانه همايش


بم- بزرگراه خليج فارس - مجتمع آموزش عالي بم - دبيرخانه دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394