چهارشنبه 1 آبان ماه 1398 ساعت 16:38

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

تاريخهاي مهم

مقالات


آخرين مهلت ارسال مقالات کامل : 31  مرداد 1394
اعلام نتايج داوري مقالات  :  8 شهريور 1394
ارسال نسخه آماده چاپ مقالات پذيرفته شده  : 15  شهريور 1394

کارگاه هاي آموزشي


آخرين مهلت ارسال پيشنهاد کارگاه هاي آموزشي  :  1 شهريور 1394 
 اعلام پذيرش کارگاه هاي آموزشي : 15 شهريور 1394 
تاريخ برگزاري کارگاه هاي آموزشي :  24 شهريور 1394 

همايش


تاريخ برگزاري همايش:  26-25 شهريور 1394
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394