دوشنبه 30 دي ماه 1398 ساعت 01:07

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

فراخوان مقاله

پس از برگزاري اولين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران در سالهاي گذشته، دوره دوم اين همايش به ميزباني مجتمع آموزش عالي بم در روزهاي 25 تا 26 شهريور 1394 برگزار مي شود. اين همايش با همکاري پژوهشکده باغباني دانشگاه شهيد باهنر کرمان و با هدف هم افزايي دانش و انتشار يافته هاي نو و بديع در حوزه خرما، برنامه ريزي و اجرا مي شود. همچنين آشنايي و برقراري ارتباط بين کارشناسان و استادان اين حوزه و بررسي چالش هاي علمي و اجرايي در فرايند کاربري آن از ديگر اهداف برگزارکنندگان اين همايش است. 

کميته علمي دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران از تمامي استادان و دانش پژوهان براي ارسال مقاله هاي علمي و پژوهشي خود در زمينه هاي
1-
يافته هاي فيزيولوژي و فيزيولوژي پس از برداشت خرما
2-
آفات، بيماريها و علف هاي هرز خرما
3-
بهنژادي و بيوتکنولوژي خرما
4-
تغذيه و آبياري خرما
5-
بازار شناسي، بازاريابي و توسعه و بهبود اقتصاد، تجارت و صادرات خرما
6-
مکانيزاسيون و کاربرد تکنولوژي هاي نوين در توليد و فرآوري خرما
7-
راهکارهاي بهبود و ارتفا صنايع فرآوري و بسته بندي خرما
8-
استانداردهاي کاشت، داشت، برداشت و توليد خرما
9-
مديريت بازيافت و فرآورده هاي جانبي خرما 
10-
بهداشت، ارزش دارويي و تغذيه اي خرم
11-
تحليل زنجيره ارزش صنعت خرما 
12-
بازاريابي بين المللي و بورس خرما
دعوت به عمل مي آورد.

عوامل موثر در پذيرش مقالات عبارتند از : 
     1- سطح علمي 
     2- به روز بودن منابع 
     3- نحوه نگارش 
مقاله ها بايستي به صورت الکترونيکي از طريق وب گاه ارسال شود که قالب و نحوه آن منتشر خواهد شد. مقاله هاي ارسالي نبايد قبلاً منتشر شده يا به طور همزمان براي کنفرانس و مجله ديگر ارسال شده باشند. مقاله‌هاي ارسالي به دبيرخانه همايش بايد به زبان‌ فارسي تهيه شوند.
مقالات ارسالي ابتدا توسط دبير علمي کنفرانس بررسي شده و سپس در صورت داشتن صلاحيت هاي لازم براي داوران ارسال خواهند شد.


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394