چهارشنبه 29 اسفند ماه 1397 ساعت 15:34

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

کميته مالي و پشتيباني

آقاي حسين عظيمي                                             دبير کميته مالي و پشتيباني
آقاي حسن عظيميکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394