شنبه 5 فروردين ماه 1396 ساعت 14:16

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

کميته مالي و پشتيباني

آقاي حسين عظيمي                                             دبير کميته مالي و پشتيباني
آقاي حسن عظيميکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394