دوشنبه 30 دي ماه 1398 ساعت 00:48

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

کميته برگزارکننده همايش

اعضاي کميته راهبردي
مهندس عليرضا رزم حسيني                                                   استاندار کرمان و رئيس کانون هماهنگي دانش و صنعت خرما
مهندس رضا اشک                                                                  فرماندار شهرستان بم
مهندس امين باقري                                                        فرماندار شهرستان ريگان
مهندس بهنام فراقي                                                             فرماندار شهرستان فهرج
مهندس محمود متقيان                                                        فرماندار شهرستان نرماشير
دکتر حسين نظام آبادي پور                                            رئيس مجتمع آموزش عالي بم و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر مريم احتشام زاده                                                 معاون پژوهشي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر ناصر برومند                                                        رئيس دانشگاه جيرفت
دکتر محمدباقر رهنما                                                  رئيس دانشگاه صنعتي سيرجان
دکتر حميد سرحدي                                                           رئيس دانشگاه آزاداسلامي بم
دکتر قاسم محمدي نژاد                                               رئيس پژوهشکده باغباني دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مهندس محسن رشيد فرخي                                              رئيس انجمن خرماي استان کرمان
اعضاي هيات رئيسه همايش
رئيس همايش                                          دکتر محمدرضا محمدآبادي                                       معاون توسعه و پشتيباني مجتمع آموزش عالي بم و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دبير اجرايي همايش                                 سيد محمد جعفريان                                                 عضو هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم
دبير علمي همايش                                  دکتر ايرج توسليان                                                          عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان 
اعضاي کميته علمي همايش
دکتر محمدجواد آروين
دکتر زهرا پاک کيش
دکتر بهمن پناهي (مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمان)
دکتر ايرج توسليان
دکتر مسعود خضري
دکتر عبدالامير راهنما (موسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري)
دکتر مهدي سرچشمه پور
دکتر محمد حسين شمشيري (گروه علوم باغباني دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان)
دکتر غلامحسين شهيدي
دکتر اصغر شيرواني
دکتر روح الله عبدالشاهي
دکتر احمد غضنفري
دکتر محمد حسن فولادي
دکتر قاسم محمدي نژاد
دکتر احمد آيين (مرکز تحقيقات کشاورزي جيرفت و کهنوج)

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394