چهارشنبه 1 آبان ماه 1398 ساعت 16:10

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

محورهاي همايش

يافته هاي فيزيولوژي و فيزيولوژي پس از برداشت خرما
آفات، بيماري ها و علف هاي هرز خرما
بهنژادي و بيوتکنولوژي خرما
تغذيه و آبياري خرما
بازار شناسي، بازاريابي و توسعه و بهبود اقتصاد، تجارت و صادرات خرما
مکانيزاسيون و کاربرد تکنولوژي هاي نوين در توليد و فرآوري خرما
راهکارهاي بهبود و ارتفا صنايع فرآوري و بسته بندي خرما
استانداردهاي کاشت، داشت، برداشت و توليد خرما
مديريت بازيافت و فرآورده هاي جانبي خرما 
بهداشت، ارزش دارويي و تغذيه اي خرم
تحليل زنجيره ارزش صنعت خرما
بازاريابي بين المللي و بورس خرما

 


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394