چهارشنبه 1 آبان ماه 1398 ساعت 16:56

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

الگوي تهيه پوستر

الگوي تهيه پوستر 

نويسندگان محترمي که مقاله آنها براي ارائه به صورت پوستر پذيرفته شده است، پوستر مقاله خود براي ارائه در همايش مطابق الگوي مشخص شده زير تهيه و ارائه نمايند.دانلود فايل الگوي پوستر


الگوي تهيه پوستر مقالات فارسي (دانلود) توجه: ساختار کلي پوستر بر اساس الگوي مشخص شده بايد رعايت شود ولي اندازه بخش‌ها مي‌تواند بر اساس محتواي مقاله تغيير کند.همايش از نصب پوسترهايي که مطابق با الگوي زير تهيه نشده باشند معذور است.


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران 1394